Skip to main content
Türkiye, 2023, 62'
Selim Alan
Kürtçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Koçer, sabit yerleşik bir düzeni olmayan göçebe Kürt topluluklarına verilen addır. Daima çadırlarda yaşarlar. Neredeyse tek geçim kaynakları hayvancılıktır. Koçerlerin belirli yazlık ve kışlık yerleşim bölgeleri vardır. Koçerler havaların soğumaya başladığı dönemlerde gerek kendi barınmaları gerekse hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilebilmesi için daha sıcak hava koşullarının olduğu yerlere göçerler. Yerleşim yeri olarak yüksek kesimler ve dağların aralarında suya yakın otlaklar seçilir. Bu da dış dünya ile kısıtlı iletişimin bir sebebidir. Yerleşik düzeni olmayan bu topluluklarda eğitim seviyesi, okur-yazar oranı ve kültür seviyesi düşüktür. Ataerkil yapı mevcuttur.

KAYIT: 15 Haziran Perşembe - 19:00 - Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı