Skip to main content
Türkiye, 2023, 72'
Arin İnan Arslan
Türkçe; İngilizce altyazılı

1968 hareketi, 68’de Fransa’da öğrencilerin isyanıyla başlamış ve hızla birçok ülkeye yayılmıştı. Bu isyan dalgası Türkiye gençliğini de derinden etkilemiş ve başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok yerinde gençleri mobilize etmiştir. Başlangıçta demokratik ve barışçıl eylem repertuvarını kapsayan öğrenci eylemlilikleri zamanla radikalleşerek kampüs dışına taşmış, kitlelerden koparak silahlı formlara evrilmiştir. 68 Türkiye’sinin hareketli öğrenci grupları arasında Dersimli olan SBF’li Hüseyin Cevahir de öne çıkmıştır. Cevahir, SBF’de öğrenci derneği başkanı, Dev-Genç’in aktif bir üyesi ve THKP-C’nin Maltepe’de öldürülen öğrenci liderlerinden biridir. Cevahir, arkadaşlarından farklı olarak, edebi kişiliğiyle öne çıkan bir figürdür. Kadavra kesip biçmeyi kaldırmadığı için İstanbul’da tıp fakültesini yarıda bırakıp Ankara SBF’de siyaset bilimi okumaya başlamıştır. Adının silahlı eylemlerle anılması yakın çevresinde bu yüzden şaşkınlık yaratır. Cevahir’den geriye ailesine yazdığı mektuplardan, çeşitli dergilerde yayınlanmış birkaç edebi ve politik yazısından ve sınırlı sayıda resimden başka pek bir şey kalmamıştır. Genç yaşında derin bir entelektüel birikime sahip edebi ve sanatsal yönleriyle bilinen bir figür olarak Cevahir nasıl oluyor da kendini bir şiddet ve karşı -şiddet sarmalında bulmuş ve salt silahlı eylemlerle anılır olmuştur? Bu belgesel Cevahir’in ailesine yazdığı mektuplar, tanıklıklar, görsel ve yazılı arşiv üzerinden Cevahir’in çok yönlü kişiliğini dönemin toplumsal ve siyasal şartlarını da gözeterek anlatacaktır.

KAYIT: 14 Haziran Çarşamba - 19:00 - Metrohan