Gösterim ve Forum

Hatay: 17-24 Nisan 2023 (58′) gösterimi
Forum: Kent, Emek, Afet

KAYIT OLUN

Katılımcılar: Tuğçe Tezer, Zehra Güngördü, Özgür Karabulut, Somnur Vardar, İmre Azem

12 Haziran 2023 Pazartesi 19:00 – 21:30
Postane

6 Şubat 2023’te yaşanan deprem sadece geniş bir coğrafyada kentlerin, binaların ve yaşamların çöküşünü getirmedi, 1999 depreminden alınan dersleri görmezden gelen AKP iktidarının 20 senedir inşa ettiği; planlama süreçlerinden yapı üretim ve denetim süreçlerine, imar aflarıyla somutlaşan inşaata dayalı ekonomik ve siyasi düzenin de çöküşünü gözler önüne serdi. Yaşamı barındıran mekanlar olmaktan çıkıp bir çeşit sermaye birikim aracına dönüşen kentler artık en temel barınma ihtiyacımızı bile karşılayamaz hale gelirken bu inşa süreçlerine içkin derin sömürü düzeni sosyal eşitsizlikleri de yeniden üretmekte. Sonuç hem güvenliksiz kentler hem de güvencesiz hayatlar. Şehir plancıları Tuğçe Tezer ve Zehra Güngördü, Dev-Yapı İş Sendikası’ndan Özgür Karabulut, belgeselciler Somnur Vardar (Boşlukta) ve İmre Azem (Hatay: 17-24 Nisan 2023) kentleri birer mega şantiyeye dönüştüren inşaat sektörü, afetler ve güvenli barınma hakkı üzerine konuşuyor.