Gösterim ve Forum

Atlas (12′) ve Tanık (6′) gösterimi
Forum: Direniş Deneyimleri

Moderatör: Yağmur Gönenç

28 Haziran Salı, 19:00
Postane

2021 Ocak ayından bugüne kadar süren Boğaziçi direnişi, hem öznelerin hem de dışarıdan tanıklık edenlerin çabalarıyla kendi görsel arşivini üretti. Video habercilik, fotoğraf ve kısa filmlerle ana akıma alternatif olarak kendi anlatısını ortaya koyan direniş çerçevesinde sürece katkı sunan isimlerle direnişi belgelemek üzerine konuşuyoruz.