Gösterim ve Forum

Sürgünde Bir Yıl (19′) gösterimi
Forum: Birlikte Yaşamak İstiyoruz

29 Haziran Çarşamba, 19.00
Postane

Son dönemde mülteci/göçmen karşıtlığının ve nefret söyleminin vardığı noktayı kaygıyla izliyoruz. Göçmenlerin siyasal olarak araçsallaştırıldığı, ekonomik krizin sorumlusu ilan edildiği bir ortamda, mevcut dayanışma pratikleri ne yazık ki oldukça zayıf durumda. Documentarist kapsamında, 29 Haziran Çarşamba 19.00’da dayanışmayı büyütmek ve birlikte yaşamın imkanlarını beraber örmek için Postane binasında buluşuyoruz.