Skip to main content
A Trip Across Misty Meadows / Kelionė ūkų lankomis
Litvanya, 1973, 10'
Henrikas Šablevičius
Litvanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Litvanya’nın şiirsel belgesel geleneğini sürdüren bu film, Litvanya’nın eski demiryolu “Siaurukas”ın söküm sürecini ve yerine inşa edilen yeni demiryolunun yapımını konu edinmektedir. Eski demiryolu ve onun modern muadili, arkaik taşra Litvanya’sı ile Sovyetler’in sanayileşme süreci arasındaki çatışmanın bir sembolü haline gelmiştir. Bu film, genellikle Litvanyalı karakter
arketiplerinin bir anlatımı olarak anılır.