SANSÜRLE MÜCADELE FORUMU


17 Haziran Ptesi, 19:00
Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat

Sansür uygulamaları günümüz Türkiye'sinde olağan hale gelirken, sinema da bundan nasibini fazlasıyla alıyor. Özellikle hak ihlallerini belgelemeye ve bu konulardaki filmlerini seyirciye ulaştırmaya çalışan belgeselciler, sansürün ve baskının bir numaralı hedefi durumunda. Filmleri yasaklanıyor, etkinlikleri engelleniyor, yönetmenler yargılanıyor, kovuşturmaya uğruyor, kimisinin evleri basılıp arşivlerine el konuluyor.

12. Documentarist kapsamında, sansür ve baskının en çok belgeselcileri ve video eylemcileri hedef almasından hareketle bir Sansürle Mücadele Forum'u düzenleniyor. Dönemin yasakçı, baskıcı, yasa ve hukuk tanımayan uygulamalarına maruz kalan sinemacılar, Forum'da bir araya gelerek bu uygulamalarla ve sansürle mücadele yöntemlerini, olası direniş biçimlerini tartışacak. Susma Platformu işbirliğiyle gerçekleşen, sinema meslek örgütü temsilcilerinin ve avukatların da davet edileceği Açık Forum'da sansüre karşı bir dayanışma ağı oluşturulmaya çalışılacak.

Sansürle Mücadele Forumu


Yapım Yılı: 
2019