Talihsiz Karşılaşmalar ve Göz Kaçırmalar Üzerine Bir Trajedi


Türkiye, 2019, 10’, Renkli
Ermenice; Türkçe ve İngilizce altyazılı

 

Yönetmen: Yavuz Gözeller
 

Yavuz Gözeller’in Super 8 mm ile sinema tarihine referanslar vererek 2017 İstanbul’unda çektiği görüntüleri, Erdoğan Bidav yine filmin içinde kurgular. Bidav, 80 darbesine takiben dijitalleşmeyle mesleğini neredeyse yitirme noktasına gelen, günümüz Türkiye’sinin belki de yaşayan tek analog film kurgucusudur. Film, kimyasal filmden dijital filme geçişteki bu tarihsel kırılmayı, salt görüntünün mefhum zamanla film hafızası ve üretimi bağlamında etkileşimini, seyir deneyimi üzerinden sorgular.Yapım Yılı: 
2019