ANASAYFA / HOME

GAROD

52 min

Longing

Türkiye Turkey

2012

Onur Günay, Burcu Yıldız


İngilizce, Ermenice, Türkçe; Türkçe altyazılı
English, Armenian, Turkish with Turkish subtitleshttps://vimeo.com/426574611

Garod, Ermenice’de hasret demek. Halkından yoksun kalmış topraklara, memlekete ve sonsuza dek kaybolmuş bir zamana duyulan hasret. “Garod” bir hasretlik hikâyesi. Baba-oğul iki Ermeni müzisyenin, Onnik ve Ara Dinkjian’ın müzikal yolculuklarının, diasporada kurulan yaşamın ve yeniden yaratılan bir müzikal geleneğin hikâyesini anlatan belgesel farklı coğrafyalardan ve ülkelerden geçerek bir müzikal geleneğin izlerini sürüyor. Bu bağlamda Garod yalnızca kaybedilmiş olana duyulan hasreti değil, aynı zamanda müzikal bir geleneğin ve yaşamın yeniden yaratılmasını da ifade ediyor.

Garod means longing in Armenian. Longing for a land that lost its people. Longing for the homeland. Longing for a time that is eternally lost. “Garod” is a story of longing. It is about the lives and the musical stories of two Armenian musicians - a father and his son, Onnik Dinkjian and Ara Dinkjian. It tells the story of the remaking of a musical tradition and life in diaspora, passes through different geographies and countries following the traces of a musical tradition. In this documentary, Garod means not only longing for loss but also remaking of a musical tradition and the life itself.

English subtitled version: https://vimeo.com/426577229