ANASAYFA / HOME

ENCARDIA - DANS EDEN TAŞ

82 min

Encardia, The Dancing Stone

Encardia, i petra pou horevei

Yunanistan Greece

2012

Angelos Kovotsos


Yunanca, İtalyanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Greek, Italian with Turkish and English subtitlesFilm, şarkılarını Güney İtalya’nın zengin müzik geleneğinden beslenerek yapan ve icra eden Yunan müzik grubu Encardia’yı izliyor. Grup, Güney İtalya’da yolculuk yaparken bölgedeki halk kültürünün temel öğelerini araştırıp gün ışığına çıkarır. Bunlar esas olarak Grecia Salentina yöresinde konuşulan, içinde İtalyanca sözcükler de barındıran antik Yunan lehçesi ‘Grigo’ ile meşhur İtalyan dansının yerel yorumu olup bölgede sihirli, dini ve şifacı boyutlar kazanan ‘tarantela pizzica’ dansıdır. Günümüzde genç ve yaşlı yerel müzisyenler, araştırmacılar ve şairler kutlamalar sırasındaki şarkı ve şiirleriyle bu güçlü Akdeniz geleneğine hayat verirler.

The film follows the Greek band Encardia that is inspired by, creates and performs music and songs derived from the rich musical tradition of South Italy. They travel to South Italy searching and bringing to light basic elements of the folk culture that developed there. Mainly ‘Grigo,’ an ancient Greek dialect that also contains Italian words, which is spoken in the area of Grecia Salentina of South Italy and ‘tarantela pizzica’ a local variation of the well-known Italian dance which in the area took on magic, religious and therapeutic dimensions. Today, through their songs and poetry during celebrations, the local musicians, poets and researchers old and young alike, bring to life this powerful Mediterranean tradition.